5xWPL57 kaskáda - Casino

5xWPL57 kaskáda - Casino5xWPL57 kaskáda - Casino
28. únor 2017

Popis: Novostavba CASINA s tepelnou ztrátou prostupem a větráním 60kW. Zdroj navržený pro vytápění, dohřev větraného vzduchu pro VZT jednotku. Spotřeba TUV cca 2000L /den.  Dodávka tepelných čerpadel vduch-voda pro vytápění objektu.

Realizace: EL-BA Group, r.2016

Dodávka technologie :

Instalované zařízení: Dodávka a montáž kotelny, 5ks tepelných čerpadel vzduch-voda WPL57 pro vytápění a ohřev TUV.  Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda 5xWPL57,  bivalentní elektrokotel 45kW, Měření a regulace včetně vizualizace provozu a dálkové správy tepelných čerpadel přes internet.

REF_01 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_01 5xWPL57 Dolni Dvoriste
REF_02 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_02 5xWPL57 Dolni Dvoriste
REF_03 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_03 5xWPL57 Dolni Dvoriste
REF_04 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_04 5xWPL57 Dolni Dvoriste

REF_05 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_05 5xWPL57 Dolni Dvoriste
REF_06 5xWPL57 Dolni Dvoriste REF_06 5xWPL57 Dolni Dvoriste